Sönmez Hukuk
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Şirketler Hukuku

Sönmez Hukuk Bürosu olarak İstanbul ve Almaya Ofislerimiz aracılığı ile iki ülke arası ticari  işlemler ve uyuşmazlıkların  çözümü alanında, yerli ve yabancı müvekkillerini temsili, şirket ve şube kurulum işlemleri  gibi  Türkiye Şirketler Hukuku ve Alman Şirketler Hukuku alanında hizmeti vermekteyiz.

Ofisimiz hem Almanya hem Türkiye’de şirket kuruluş aşamasında şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması şirket kurulma ve tescil işlemleri, şirket yetkilisi atanma ve yetki sınırlarının belirlemesi ve gerektiğinde şirket tasfiyesine kadar her aşamada müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır

Sönmez Hukuk ayrıca yabancı müvekkillerine, Türkiye ve Almanya da hukuki ve ticari alanda işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi; bu işlemlerinin Türk veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile Türk veya yabancı müvekkillerinin, uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında, uyuşmazlığın Türkiye veya yurtdışında yargı veya sulh yollarından hangisiyle çözüleceğine ilişkin hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Türk Şriketler Hukuku Alanınd Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

•             İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi ve yurtdışı yatırım danışmanlığı

•             Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması

•             Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi

•             Şirketlere Almanya ve Türkiye de bölgesel yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

•             Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözü ve gümrük işlemleri

•             Gümrük davaları ve İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları

•             Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi

•             Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri

•             Ortaklık sözleşmeleri

Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Şirketler Hukuku

Sönmez Hukuk Bürosu olarak İstanbul ve Almaya Ofislerimiz aracılığı ile iki ülke arası ticari  işlemler ve uyuşmazlıkların  çözümü alanında, yerli ve yabancı müvekkillerini temsili, şirket ve şube kurulum işlemleri  gibi  Türkiye Şirketler Hukuku ve Alman Şirketler Hukuku alanında hizmeti vermekteyiz.

Ofisimiz hem Almanya hem Türkiye’de şirket kuruluş aşamasında şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması şirket kurulma ve tescil işlemleri, şirket yetkilisi atanma ve yetki sınırlarının belirlemesi ve gerektiğinde şirket tasfiyesine kadar her aşamada müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır

Sönmez Hukuk ayrıca yabancı müvekkillerine, Türkiye ve Almanya da hukuki ve ticari alanda işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi; bu işlemlerinin Türk veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile Türk veya yabancı müvekkillerinin, uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında, uyuşmazlığın Türkiye veya yurtdışında yargı veya sulh yollarından hangisiyle çözüleceğine ilişkin hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

Türk Şriketler Hukuku Alanınd Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

•             İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi ve yurtdışı yatırım danışmanlığı

•             Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması

•             Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi

•             Şirketlere Almanya ve Türkiye de bölgesel yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

•             Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözü ve gümrük işlemleri

•             Gümrük davaları ve İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları

•             Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi

•             Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri

•             Ortaklık sözleşmeleri

Randevu Talebi

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurarak Randevu Talep Edebilirsiniz