Sönmez Hukuk
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Miras Hukuku

Türkiye’de veya Almanya/ Avrupa’da yaşayan Türk ya da diğer ülke vatandaşlar açısından miras hukuku alanında mağduriyet ve hak kaybı yaşanmaması için doğru bir danışmalık alınması çok önemlidir. Nitekim hazırlanacak olan vasiyetnamelerin geçerliliği veya miras mallarının paylaşımında hangi ülke miras hukukunun uygulanacağı ve açılacak davalarda uygulanacak kanunlar açısından her iki ülke hukukuna hâkim uzman ekiplerce değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Sönmez Hukuk Türkiye ve Almanya Hamburg Ofisi tarafından Türk Miras Hukuku ve Alman Miras Hukuku  alanında uzman ekiplerce  müvekkillerine detaylı güvenilir hizmet vermektedir. Türk Miras Hukuna ilişkin bilgilendirme amaçlı yazılarımıza Makeler bölümünden ulaşabilir ofisimiz ile irtibata geçerek ayrıntılıl olarak sorularınız hakkında danışmanlık alabilirsiniz.

Türk Miras Hukukuna ilişkin Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

•             Vasiyetname iptali davası

•             Vasiyetnamelerin ilgili ülke hukukuna uygun olarak düzenlenmesi

•             Veraset ilamı alınması ve miras mallarının intikal işlemlerinin takibi

•             Miras malları üzerindeki Ortaklığın giderilmesi davaları

•             Miras barakanın malvarlığı tespiti için tereke davası açılması ve takibi

•             Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

•             Muris muvazaası davaları açılması ve saklı payın korunması davası

•             Mirasın reddi davası açılması

•             Mirasçılık belgesinin iptali davası

•             Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması

•             Tenkis davası açılması

•             Taksim sözleşmelerinin hazırlanması ve icrası

Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Miras Hukuku

Türkiye’de veya Almanya/ Avrupa’da yaşayan Türk ya da diğer ülke vatandaşlar açısından miras hukuku alanında mağduriyet ve hak kaybı yaşanmaması için doğru bir danışmalık alınması çok önemlidir. Nitekim hazırlanacak olan vasiyetnamelerin geçerliliği veya miras mallarının paylaşımında hangi ülke miras hukukunun uygulanacağı ve açılacak davalarda uygulanacak kanunlar açısından her iki ülke hukukuna hâkim uzman ekiplerce değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Sönmez Hukuk Türkiye ve Almanya Hamburg Ofisi tarafından Türk Miras Hukuku ve Alman Miras Hukuku  alanında uzman ekiplerce  müvekkillerine detaylı güvenilir hizmet vermektedir. Türk Miras Hukuna ilişkin bilgilendirme amaçlı yazılarımıza Makeler bölümünden ulaşabilir ofisimiz ile irtibata geçerek ayrıntılıl olarak sorularınız hakkında danışmanlık alabilirsiniz.

Türk Miras Hukukuna ilişkin Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

•             Vasiyetname iptali davası

•             Vasiyetnamelerin ilgili ülke hukukuna uygun olarak düzenlenmesi

•             Veraset ilamı alınması ve miras mallarının intikal işlemlerinin takibi

•             Miras malları üzerindeki Ortaklığın giderilmesi davaları

•             Miras barakanın malvarlığı tespiti için tereke davası açılması ve takibi

•             Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

•             Muris muvazaası davaları açılması ve saklı payın korunması davası

•             Mirasın reddi davası açılması

•             Mirasçılık belgesinin iptali davası

•             Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması

•             Tenkis davası açılması

•             Taksim sözleşmelerinin hazırlanması ve icrası

Randevu Talebi

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurarak Randevu Talep Edebilirsiniz