Sönmez Hukuk
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

İcra İflas Hukuku

Sönmez Hukuk Türk  İcra  Hukuku alanında, uzmanlaşmış bir ekibe sahip olup İstanbul’da birçok Kurum ve Bankaların alacaklarını tahsil amaçlı yasal süreçleri yürütmektedir. Sönmez Hukuk bu kapsamda alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların  tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakta akabinde gerekli davaları açıp takip ederek sonuca  alacağı tahsil sonucuna ulaşmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde icra ve dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

 

Türk İcra  Hukukuna ilişkin Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

 

•             Alacağın tahsili amaçlı ilamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra ve iflas takipleri

•             Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

•             İcra ceza davaları İflas davaları

•             İhalenin feshi davaları

•             İhtiyadi haciz davası

•             İtiraz ve itirazın iptali davaları

•             Alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik yapılan Tasarrufun iptali davaları

•             İflas masasına kayıt ve İcra ihalelerine katılma

•             Şirket borç durumlarının belirlenmesi ve şirketlere karşı icra takibi yapılmadan tahsil kabiliyetinin araştırılması

Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

İcra İflas Hukuku

Sönmez Hukuk Türk  İcra  Hukuku alanında, uzmanlaşmış bir ekibe sahip olup İstanbul’da birçok Kurum ve Bankaların alacaklarını tahsil amaçlı yasal süreçleri yürütmektedir. Sönmez Hukuk bu kapsamda alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların  tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakta akabinde gerekli davaları açıp takip ederek sonuca  alacağı tahsil sonucuna ulaşmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde icra ve dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

 

Türk İcra  Hukukuna ilişkin Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

 

•             Alacağın tahsili amaçlı ilamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra ve iflas takipleri

•             Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

•             İcra ceza davaları İflas davaları

•             İhalenin feshi davaları

•             İhtiyadi haciz davası

•             İtiraz ve itirazın iptali davaları

•             Alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik yapılan Tasarrufun iptali davaları

•             İflas masasına kayıt ve İcra ihalelerine katılma

•             Şirket borç durumlarının belirlenmesi ve şirketlere karşı icra takibi yapılmadan tahsil kabiliyetinin araştırılması

Randevu Talebi

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurarak Randevu Talep Edebilirsiniz