Sönmez Hukuk
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Makaleler

Av. Mustafa Sönmez LL.M 01.06.2021

Türkiye de Emeklilik


Türkiye de Emeklilik - Yurtdışı Borçlanma

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler (Mavi Kart sahipleri) yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.

Yurtdışı hizmet borçlanması yapabilmek için öncelikle Yurt dışı sürelerini borçlanma talep dilekçesi doldurulmalıdır. Bu konuda yanlış yapılması hak kaybı veya düşük emekli maaşı bağlanmasına neden olduğundan Türk Emeklilik Hukuku alanında uzman bir avukat yardımı almak çok önemlidir.

 

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur. Bu belgeler:

 

1.İlgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösterir belgenin aslıyla birlikte Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,

 

 2.İlgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden  durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

3.Kanuna göre yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için fotoğraf, künye bilgileri ve yurda giriş çıkış tarihlerinin kayıtlı olduğu pasaport sayfa fotokopileri veya emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş çıkış tarihlerini gösterir çizelge ile birlikte; İkamet edilen ülke mercilerinden alınacak ikamet belgesinin, Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden, Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerce düzenlenen ikamet belgesindendurumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.Yurtdışı borçlanma işlemleri sonucu SGK  tarafından gönderilen ödeme cetvelindeki miktar  borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gerekir,  Üç aylık süre içinde ödeme yapmayanların borçlanma başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’de emekli olmak isteyenler için 01.08.2019 tarihi önemli bir dönüm noktasıdır. Nitekim 7186 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup bu tarihten sonra Yurtdışı emeklilik şartlarında kapsamlı değişikliklere gidilmiştir. Yurtdışında yaşayan ve Türkiye de emekli olmak isteyenler  için emeklilik şartları oldukça ağırlaştırılmıştır. Örneğin yapılan borçlanmaların Bağ Kur kapsamında sayılması halk dili ifadesi ile SSK emekliliğinin ancak belirli ön şartların olması durumunda mümkün olması, günlük minumum miktarda ödenmesi gereken miktarın arttırılması ve satın alınan günlerin ödeme tarihi baz alınarak sisteme işlenmesi gibi birçok hususta düzenlemeler yapılmıştır.  Bu nedenle konunun her bir birey için ayrıca değerlendirilip emeklilik şartları analiz edilmesi ve emeklilik şartlarının şahıs bazında belirlenmesi gerekmektedir.Ofisimiz olarak konu hakkında Türk Emeklilik Hukukunda uzam avukat arkadaşlarımız Online danışma platformu üzerinden sorularınızı cevaplamaktadır.

 

Av. Mustafa Sönmez LL.M