Sönmez Hukuk
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Çalışma Alanlarımız

Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Miras Hukuku

Türkiye’de veya Almanya/ Avrupa’da yaşayan Türk ya da diğer ülke vatandaşlar açısından miras hukuku alanında mağduriyet ve hak kaybı yaşanmaması için doğru bir danışmalık alınması çok önemlidir. Nitekim hazırlanacak olan vasiyetnamelerin geçerliliği veya miras mallarının paylaşımında hangi ülke miras hukukunun uygulanacağı ve açılacak davalarda uygulanacak kanunlar açısından her iki ülke hukukuna hâkim uzman ekiplerce değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Sönmez ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Sigorta Hukuku - Trafik Kazaları

Sönmez Hukuk olarak maddi veya bedeni zararla sonuçlanmış trafik kazalarında, ihtiyari mali mesuliyet sigortalarında, konut ve işyeri sigortalarında; sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalılar arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde mahkemeler nezdinde açılacak olan davalarınız takip etmekteyiz.Alnında uzman Avukat Ekibmizce Sigorta Tahkim Komisyonuna zarar tazmini ile ilgili olarak güncel hukuki prosedürler analiz edilerek mümkün olan en hızlı ve aktif şekilde zararınızı tazmin etmek için ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

SGK VE Türk Emeklilik Hukuku

Sönmez Hukuk olarak Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk ve diğer ülke vatandaşlarına yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi yabancı ülke vatandaşlarına yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanma konusunda danışmalık ve başvuru ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Gayrimenkul Hukuku

Sönmez Hukuk Bürosu Türkiye ve Almanya da gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, özellikle yabancıların her iki ülkede mülk edinmesi ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütmesi gibi Türk Gayrimenkul Hukuku alanında geniş ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Taşıma Hukuku

Sönmez Hukuk ofisi olarak gönderi-üretici şirketler, alıcı firmalar, komisyoncu, acente, sigortacı, antrepo firmaları ve lojistik firmaları gibi taşımacılık faaliyetinin tarafları arasında çıkan hukuki ihtilafların çözümünde ulusal ve uluslararası müvekkil firmalara Türkiye ve Almanya da bulunan ofislerinde hukuki danışmanlık vermekte, sözleşmelerini hazırlamakta ve gerektiğinde davalarını takip etmektedir.Taşıma Hukuku Alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz• CMR• CIM• ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Aile Hukuku

SönmezHukuk bürosu olarak Almanya ve İstanbul ofislerimiz aracılığı ile gerek Türk vatandaşları arası gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, ilgili milletlerarası sözleşme ve ilgili ülkenin yerel kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

İcra İflas Hukuku

Sönmez Hukuk Türk İcra Hukuku alanında, uzmanlaşmış bir ekibe sahip olup İstanbul’da birçok Kurum ve Bankaların alacaklarını tahsil amaçlı yasal süreçleri yürütmektedir. Sönmez Hukuk bu kapsamda alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakta akabinde gerekli davaları açıp takip ederek sonuca alacağı tahsil sonucuna ulaşmaktadır. Bu alandaki ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Şirketler Hukuku

Sönmez Hukuk Bürosu olarak İstanbul ve Almaya Ofislerimiz aracılığı ile iki ülke arası ticari işlemler ve uyuşmazlıkların çözümü alanında, yerli ve yabancı müvekkillerini temsili, şirket ve şube kurulum işlemleri gibi Türkiye Şirketler Hukuku ve Alman Şirketler Hukuku alanında hizmeti vermekteyiz.Ofisimiz hem Almanya hem Türkiye’de şirket kuruluş aşamasında şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması şirket kurulma ve tescil işlemleri, şirket yetkilisi atanma ve yetki sınırlarının belirlemesi ve ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Yabancılar Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.SönmezHukukk Ekibi ollarak Uzman Avukatlarımız ile Yabancılar Hukukuna ilişkin Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz• Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması ...

Tümünü Gör

Çalışma Alanlarımız

Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Miras Hukuku

Türkiye’de veya Almanya/ Avrupa’da yaşayan Türk ya da diğer ülke vatandaşlar açısından miras hukuku alanında mağduriyet ve hak kaybı yaşanmaması için doğru bir danışmalık alınması çok önemlidir. Nitekim hazırlanacak olan vasiyetnamelerin geçerliliği veya miras mallarının paylaşımında hangi ülke miras hukukunun uygulanacağı ve açılacak davalarda uygulanacak kanunlar açısından her iki ülke hukukuna hâkim uzman ekiplerce değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Sönmez ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Sigorta Hukuku - Trafik Kazaları

Sönmez Hukuk olarak maddi veya bedeni zararla sonuçlanmış trafik kazalarında, ihtiyari mali mesuliyet sigortalarında, konut ve işyeri sigortalarında; sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalılar arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde mahkemeler nezdinde açılacak olan davalarınız takip etmekteyiz.Alnında uzman Avukat Ekibmizce Sigorta Tahkim Komisyonuna zarar tazmini ile ilgili olarak güncel hukuki prosedürler analiz edilerek mümkün olan en hızlı ve aktif şekilde zararınızı tazmin etmek için ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

SGK VE Türk Emeklilik Hukuku

Sönmez Hukuk olarak Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk ve diğer ülke vatandaşlarına yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi yabancı ülke vatandaşlarına yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanma konusunda danışmalık ve başvuru ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Gayrimenkul Hukuku

Sönmez Hukuk Bürosu Türkiye ve Almanya da gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, özellikle yabancıların her iki ülkede mülk edinmesi ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütmesi gibi Türk Gayrimenkul Hukuku alanında geniş ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Taşıma Hukuku

Sönmez Hukuk ofisi olarak gönderi-üretici şirketler, alıcı firmalar, komisyoncu, acente, sigortacı, antrepo firmaları ve lojistik firmaları gibi taşımacılık faaliyetinin tarafları arasında çıkan hukuki ihtilafların çözümünde ulusal ve uluslararası müvekkil firmalara Türkiye ve Almanya da bulunan ofislerinde hukuki danışmanlık vermekte, sözleşmelerini hazırlamakta ve gerektiğinde davalarını takip etmektedir.Taşıma Hukuku Alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz• CMR• CIM• ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Aile Hukuku

SönmezHukuk bürosu olarak Almanya ve İstanbul ofislerimiz aracılığı ile gerek Türk vatandaşları arası gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, ilgili milletlerarası sözleşme ve ilgili ülkenin yerel kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

İcra İflas Hukuku

Sönmez Hukuk Türk İcra Hukuku alanında, uzmanlaşmış bir ekibe sahip olup İstanbul’da birçok Kurum ve Bankaların alacaklarını tahsil amaçlı yasal süreçleri yürütmektedir. Sönmez Hukuk bu kapsamda alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakta akabinde gerekli davaları açıp takip ederek sonuca alacağı tahsil sonucuna ulaşmaktadır. Bu alandaki ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Şirketler Hukuku

Sönmez Hukuk Bürosu olarak İstanbul ve Almaya Ofislerimiz aracılığı ile iki ülke arası ticari işlemler ve uyuşmazlıkların çözümü alanında, yerli ve yabancı müvekkillerini temsili, şirket ve şube kurulum işlemleri gibi Türkiye Şirketler Hukuku ve Alman Şirketler Hukuku alanında hizmeti vermekteyiz.Ofisimiz hem Almanya hem Türkiye’de şirket kuruluş aşamasında şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması şirket kurulma ve tescil işlemleri, şirket yetkilisi atanma ve yetki sınırlarının belirlemesi ve ...

Tümünü Gör
Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Sönmez Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı

Yabancılar Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.SönmezHukukk Ekibi ollarak Uzman Avukatlarımız ile Yabancılar Hukukuna ilişkin Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz• Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması ...

Tümünü Gör